تلگرام

 

طراحی استیکر

 

نمونه کارها:

1- طراحی استیکرزهای کاندیدای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران (جناب آقای مهندس محمد محمدی نژاد)

- مشاهده پکیج اول (5 تایی - طراح: خانم هدیه انارمشک)

- مشاهده پکیج دوم (20 تایی - طراح: آقای آرمین حقایقی)

مشاهده پکیج سوم و نهایی (25 تایی - طراح: آقای آرمین حقایقی)

لینک استیکرزها در تلگرام : 

https://t.me/addstickers/mohammadinezhad8551

 

2- طراحی استیکرزهای جامعه دمش (جامعه دانشگاهیان و متخصصین شهر) برای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران

 - مشاهده پکیج (25 تایی - طراح: آقای آرمین حقایقی)

لینک استیکرزها در تلگرام: 

https://t.me/addstickers/damesh96

  

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش