بیوگرافی مدیریت آسیا همایش

 

دکتر حمید یعقوبی سرای

متولد زمستان 1361

 

- شاعر (رباعی سرا)

سرودن شعر در قالب های رباعی، مثنوی، غزل، قصیده، شعر نو و ...

قالب تخصصی: رباعی (بیش از 310 رباعی)

- نویسنده

 

 

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش