شعار آسیا همایش

 

برگزاری همایش با آسیا همایش 

خوش حسابی آسیا همایش و پرداخت فوری حق الزحمه به کلیه نیروهای خود (به عنوان اولین و تنها ارگان)، زبانزد خاص و عام می باشد

و همین امر موجب ممتاز بودن و متمایز ساختن آسیا همایش نسبت به دیگر مجموعه ها شده است.

 

 

- - - شعار آسيا همايش - - -

 

"كار، نان، آبادي

 


عدالت و آزادي"

 

 

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش