تامین نیروی پروموتر جهت نصب اپلیکیشن

 

نیروی پروموتر میدانی خانم و آقا در تهران و شهرستان ها  

  

با سابقه همکاری با اکثر سازمان ها، شرکت ها و برندهای معتبر در نصب اپلیکیشن

نصب اپلیکیشن

استخدام نیروی پروموتر (Promoter) برای پروموشن(Promotion)/پروموت(Promote)/پروموتینگ(Promoting) و نصب اپلیکیشن


 

 ثبت سفارش

 


 

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش