ارائه انواع خدمات تبليغاتی بی تی ال

 

 بی تی ال

ای تی ال (ATL (Above The Line 

- - - 

بی تی ال (BTL (Below The Line

- - - 

تی تی ال (TTL (Through The Line

تی تی ال 

تی تی ال

تی تی ال

 

افزایش فروش با استفاده از انواع روش های پیشبرد فروش

 Sales Promotion Techniques

افزایش فروش

تبلیغات (Advertising)

برندينگ (Branding)  

بازاريابي و ماركتينگ (Marketing)

تحقیقات بازار (Market Research)

بازاريابي و ماركتينگ

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش