دپارتمان های آسیا همایش

 

 

1- نام فارسی: آسیا همایش

نام انگلیسی: Asia Hamayesh

موضوع: به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت سراسازان بصیر جهت برگزاری همایش، کنفرانس، کنگره، سمپوزیوم، جشنواره، سمینار، کارگاه آموزشی، نشست تخصصی، گردهمایی، دوره تخصصی، نمایشگاه و مسابقه

مدیریت: دکتر حمید یعقوبی سرای

دامنه اصلیwww.hamayesh.asia

سایر دامنه ها: 

www.asiahamayesh.com

www.asiahamayesh.ir

 

2- آدرس دامنه: www.workshop.website

موضوع: به عنوان یکی از زیر مجموعه های آسیا همایش در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی

مالک و صاحب امتیاز: شرکت سراسازان بصیر

مدیریت: دکتر حمید یعقوبی سرای

 

3- آدرس دامنه: www.seminar.education

موضوع: به عنوان یکی از زیر مجموعه های آسیا همایش در خصوص برگزاری سمینارهای آموزشی

مالک و صاحب امتیاز: شرکت سراسازان بصیر

مدیریت: دکتر حمید یعقوبی سرای

 

4- نام انگلیسیFestival Business

آدرس دامنه: www.festival.bz

موضوع: به عنوان یکی از زیر مجموعه های آسیا همایش در خصوص برگزاری جشنواره ها

مالک و صاحب امتیاز: شرکت سراسازان بصیر

مدیریت: دکتر حمید یعقوبی سرای

 

5- نام فارسیهمایش کالا

نام انگلیسی: Hamayesh Kala 

دامنه اصلی: www.hamayeshkala.org

سایر دامنه ها:

www.kalahamayesh.com

www.kalahamayesh.ir

موضوع: به عنوان یکی از زیر مجموعه های آسیا همایش در خصوص فروش محصولات همایش

مالک و صاحب امتیاز: شرکت سراسازان بصیر

مدیریت: دکتر حمید یعقوبی سرای

 

6- نام انگلیسیSponsor for your Business

آدرس دامنه: www.sponsor.bz

موضوع: به عنوان یکی از زیر مجموعه های آسیا همایش در خصوص جذب اسپانسر

مالک و صاحب امتیاز: شرکت سراسازان بصیر

مدیریت: دکتر حمید یعقوبی سرای

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش