شعار سال 99

www.hamayesh.asia

هنگ کنگ

9 رویداد


1) The Member of the International Steering Committee of the 1st International Workshop on High Speed and Intercity Railway (IWHIR 2011), The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), Shenzhen and Hong Kong, July 19-22, 2011.

2) The Member of the Technical Program Committee and a Reviewer for the Papers of the 3rd International Conference on Mechanical Science and Engineering (ICMSE 2013), March 1-3, 2013, Hong Kong.

3) The Member of International Scientific Committee for the 2014 International Conference on Advances in Management Engineering and Information Technology (AMEIT2014), September 21-22, 2014, Hong Kong.

4) The Member of International Scientific Committee for the 2014 International Conference on Advanced Information Technology and Application (ICAITA2014), December 25-26, 2014, Hong Kong.

5) The Member of International Scientific Committee for the 2014 International Conference on Environment Engineering and Computer Application (ICEECA2014), December 25-26, 2014, Hong Kong.

6) The Member of International Scientific Committee for the 2014 International Conference on Advanced Management Science and Information Engineering (AMSIE2014), December 25-26, 2014, Hong Kong.

7) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Management Engineering and Information Technology Application (MEITA2015), April 19-20, 2015, Hong Kong.

8) The Member of International Scientific Committee for the 2015 International Conference on Advanced Management Science and Information Engineering (AMSIE2015), September 20-21, 2015, Hong Kong.

9) The Member of the Technical Program Committee for the 2016 International Conference on Innovative Computing and Cloud Computing (ICICCC 2016), September 3-4, 2016, Hong Kong.

برخی سوابق آسیایی (بی شمار رویداد در بیش از 13 کشور آسیایی)

آسیا همایش

برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

آسیا همایش
لوگوی آسیا همایش
 

خدمات آسیا همایش

آسیا همایش

آسیا همایش بسیار مفتخر است با بیش از 20 سال تجربه 

و پشتوانه علمی و تخصصی در سرتاسر قاره آسیا در بیش از 

13 کشور آسیایی با بیش از 30 هزار نیروی انسانی فعال در

سرتاسر کشور به عنوان یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران، 

اقدام به برگزاری و مشارکت در بی شمار رویداد بین المللی

و داخلی شامل انواع همایش، نمایشگاه و ایونت با ارائه کلیه

خدمات از جمله متولی یا مجری برگزاری، تامین منابع انسانی،

انواع تبلیغات و بازاریابی به روش BTL، دیجیتال مارکتینگ،

اجرای سمپلینگ و پروموشن و جذب اسپانسر نموده است...

سایت آسیا همایش نیز دارای رتبه الکسا 4 رقمی می باشد.

 

شعار آسیا همایش

آسیا همایش

برگزاری همایش با آسیا همایش

اسپانسر ایده های شما 

جذب اسپانسر مالی برای کلیه رویدادها

با ما همراه شوید ... 

 

آدرس آسیا همایش

رسانه های آسیا همایش

Telegram  آسیا همایش  instagram  facebook  

twitter  linkedin  Pinterest  youtube