سمینارهای آتی:

 

نام سمینار: آخرین تکنولوژی بهینه سازی مصرف انرژی با به کارگیری باطری های نیکل کادمیوم فایبری در صنایع ریلی

سخنران: دکتر کلاوس گوتزایت، مدیر خط تولید شرکت Hoppecke آلمان

محل برگزاری: تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه گواهی معتبر: از سوی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران (تنها دانشکده مهندسی راه آهن خاورمیانه)

  

 


 

نام سمینار: به کارگیری فناوری های نوین در مدیریت نگهداری پایدار پل ها - تست دینامیکی و پایش دائمی هوشمند -

اساتید سمیناردکتر شروان عطایی (استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران) و دکتر کمال الدین فرزانه (دبیر انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران) 

محل برگزاری: تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

ارائه گواهی معتبر: از سوی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران (تنها دانشکده مهندسی راه آهن خاورمیانه)

   

 


 

برخی از سوابق سمینارهای آموزشی در برخی از کشورهای آسیایی (بجز ایران):

 

1) The Member of Technical Committees for 2017 International Seminar on Social Science and Humanities Research (SSHR 2017), December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.

2) The Member of Technical Committees for the 2017 International Seminar on Business Management and Engineering Management (BMEM 2017), December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand.  

3) The Member of Technical Committees for the 2017 International Seminar on English Teaching and Education Management (ETEM 2017), December 2-3, 2017, Bangkok, Thailand. 

 

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش