برخی نمونه کارها در ایران:

 

1) مجری "کارگاه آموزشی نکات کلیدی در خصوص تحلیل، طراحی و اجرای زیرسازی راه آهن سریع السیر"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 30 اردیبهشت 1395. 

 

2) مجری "کارگاه آموزشی کاربرد شبکه های هوشمند در حمل و نقل ریلی"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.

 

3) مجری "کارگاه آموزشی اصول عملکرد و نحوه کنترل مبدل های ترکشن در حمل و نقل ریلی"، تهران، سالن همایش های دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.

 

4) مجری "کارگاه عملی پایش وضعیت ارتعاشات"، تهران، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران، 1395.


برخی از سوابق کارگاه های آموزشی در برخی از کشورهای آسیایی (بجز ایران):

 

1) The Member of the International Steering Committee of the 1st International Workshop on High Speed and Intercity Railway (IWHIR 2011), The Hong Kong Polytechnic University (PolyU), Shenzhen and Hong Kong, SAR, China, July 19-22, 2011.

2) The Member of Technical Program Committee for the 2015 International Workshop on Material Science and Environmental Engineering (IWMSEE 2015), August.7-9, 2015, Wuhan, China.

3) The Member of Technical Program Committee for the 2016 International Workshop on Material Science and Environmental Engineering (IWMSEE 2016), January 22-24, 2016, Wuhan, China.

4) The Editor, the Member of International Technical Program Committee and a Reviewer for the Papers of the 2017 International Workshop on Materials Science and Mechanical Engineering (IWMSME 2017), October 27th -29th, 2017, Kunming, Yunnan, China. 

5) The Editor, the Member of Technical Program Committee and a Reviewer for the Papers of the International Workshop on Materials, Chemistry and Engineering (IWMCE 2018), Xiamen, Fujian, China, March 24th-26th, 2018.

آدرس آسیا همایش