پیام مدیریت آسیا همایش

 

راز موفقیت آسیا همایش:

"جایگاه آسیا همایش در درون قلب هاست و نه در ذهن ها؛ چرا که نام ها از ذهن ها فراموش می گردد اما در قلب ها همواره جاودانه خواهد ماند."

دکتر حمید یعقوبی سرای
مدیریت آسیا همایش


"بزرگترين خدمت به خلق، كارآفريني است."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترین کارآفرین جوان کشور


"بزرگترين افتخار، ايجاد اشتغال براي توده هاست."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترین کارآفرین جوان کشور


"بزرگترين عذاب، مشاهده درد و رنج توده هاست."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترین کارآفرین جوان کشور


"بزرگترين سرمايه آدمي، صداقت اوست."

دكتر حميد يعقوبي سراي


"بزرگترين عبادت، ذكر دانشمندان، قهرمانان و آزادي خواهان وطن است."

دكتر حميد يعقوبي سراي


"ملاك انسانيت، ميزان خدمت به خلق است كه در اين ميان، دانشمندان اشرف مخلوقات اند"

دكتر حميد يعقوبي سراي


"دستاوردهاي علمي ام در برابر فقر ملتم تنها سزاوار سطل هاي زباله است."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترين دانشمند جوان ايراني


"یک انقلابی واقعی همان جایی خدمت می کند که به او احتیاج است." 

دکتر ارنستو چه گِوارا (پزشک، چریک، نویسنده، سیاست‌مدار و انقلابی)

"آنان كه مرا مي شناسند مي دانند هر كجاي اين جهان كه بخواهم توان رفتن دارم؛
و مي گويند كه عجب كه تا به حال نرفته اي؟!
اما هرگز لحظه اي فكر رفتن از وطنم از ذهنم خطور نكرده است؛
چراكه ايران، سرزمين حقيقي من است!
و من، از صاحبان اصلي آن!
و فرار، كاملا بي معنا براي من!
و سرانجام روزي خواهند گريخت،
آناني كه بايد بگريزند ..."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترين دانشمند جوان ايراني
بزرگترين كارآفرين جوان كشور


"هيچ ظلمي بالاتر از اجحاف حقوق كارگران و دهقانان نيست."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترین کارآفرین جوان کشور


"مهم ترين عامل فساد، بي كاري است."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترین کارآفرین جوان کشور


"عظمت و شكوه يك ملت در دستان كارآفرينان اوست."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترین کارآفرین جوان کشور


"درجه عقل، فرهنگ و شعور يك جامعه، ميزان اعتنا به معلمان، اساتيد، نخبگان و دانشمندان اوست."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترين دانشمند جوان ايراني


"آناني كه ابايي از بدرفتاري با كارگران ندارند، از شمار پست ترين انسان هايند"

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترين كارآفرين جوان كشور


"خدمت به خلق تنها معامله ای است که بهشت نیز سزاوارش نیست."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترين كارآفرين جوان كشور
بزرگترين دانشمند جوان ايراني


"هيچ لذتي بالاتر از دعاي خير خلق به پاس اخذ مزد كار نيست."

دكتر حميد يعقوبي سراي
بزرگترین کارآفرین جوان کشور

 

آسیا همایش

 لوگوی آسیا همایش
برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

سهامداران آسیا همایش

آسیا همایش
همایش کالا
شرکت سراسازان بصیر

ارتباط با آسیا همایش