پیام مدیریت

 

انا الحق

پیام مدیریت آسیا همایش 

  

راز موفقیت شرکت آسیا همایش

آسیا همایش

"جایگاه آسیا همایش در درون قلب هاست و نه در ذهن ها؛ چرا که نام ها از ذهن ها فراموش می گردد اما در قلب ها همواره جاودانه خواهد ماند."

دکتر حمید یعقوبی سرای
مدیریت آسیا همایش

آسیا همایش


"بزرگترين خدمت به خلق، كارآفريني است."

حميد يعقوبي سرای


"بزرگترين افتخار، ايجاد اشتغال براي توده هاست."

حميد يعقوبي سرای


"بزرگترين عذاب، مشاهده درد و رنج توده هاست."

حميد يعقوبي سرای


"بزرگترين سرمايه آدمي، صداقت اوست."

حميد يعقوبي سرای


"بزرگترين عبادت، ذكر دانشمندان، قهرمانان و آزادي خواهان وطن است."

حميد يعقوبي سرای


"ملاك انسانيت، ميزان خدمت به خلق است كه در اين ميان، دانشمندان اشرف مخلوقات اند"

حميد يعقوبي سرای


"دستاوردهاي علمي ام در برابر فقر ملتم تنها سزاوار سطل هاي زباله است."

حميد يعقوبي سرای


"هيچ ظلمي بالاتر از اجحاف حقوق كارگران و دهقانان نيست."

حميد يعقوبي سرای


"مهم ترين عامل فساد، بي كاري است."

حميد يعقوبي سرای


"عظمت و شكوه يك ملت در دستان كارآفرينان اوست."

حميد يعقوبي سرای


"درجه عقل، فرهنگ و شعور يك جامعه، ميزان اعتنا به معلمان، اساتيد، نخبگان و دانشمندان اوست."

حميد يعقوبي سرای


"آناني كه ابايي از بدرفتاري با كارگران ندارند، از شمار پست ترين انسان هايند"

حميد يعقوبي سرای


"خدمت به خلق تنها معامله ای است که بهشت نیز سزاوارش نیست."

حميد يعقوبي سرای


"هيچ لذتي بالاتر از دعاي خير خلق به پاس اخذ مزد كار نيست."

حميد يعقوبي سرای

آسیا همایش

پرچم دار برترین برندها

برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

شرکت آسیا همایش

لوگوی شرکت آسیا همایش

 

خدمات آسیا همایش

آسیا همایش

برگزاری همایش | برگزاری ایونت | برگزاری نمایشگاه

جذب اسپانسر مالی | اسپانسرینگ | معرفی اسپانسر

کارآفرینی | تامین منابع انسانی | کاریابی و استخدام

 

اپلیکیشن آسیا همایش

دریافت از بازار

دریافت از مایکت

دریافت مستقیم نسخه اندروید

 

آدرس آسیا همایش

رسانه های آسیا همایش

Telegram  whatsapp  instagram  facebook  

twitter  linkedin  Pinterest  youtube

ASIAHAMAYESH