نحوه ثبت نام در نمایشگاه

نحوه اجاره غرفه در نمایشگاه

نحوه گرفتن غرفه در نمایشگاه

نحوه شرکت در نمایشگاه

برگزاری نمایشگاه


  

ثبت نام در نمایشگاه

پیش ثبت نام نمایشگاه

ثبت نام نمایشگاه بین المللی

 ثبت نام نمایشگاه مجازی

 ثبت نام نمایشگاه بین المللی تهران

ثبت نام نمایشگاه تهران

 ثبت نام نمایشگاه های استانی 

ثبت نام غرفه نمایشگاه

ثبت نام غرفه نمایشگاه بین المللی 

ثبت نام غرفه نمایشگاه بهاره

ثبت نام غرفه نمایشگاه پاییزه

 

ثبت نام نمایشگاه بین المللی تهران - ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست

ثبت نام نمایشگاه قطعات خودرو تهران - ثبت نام نمایشگاه صنعت تهران

ثبت نام نمایشگاه مجازی صنایع دستی - ثبت نام نمایشگاه صنعت

ثبت نام نمایشگاه ساخت ایران - ثبت نام نمایشگاه نفت

ثبت نام نمایشگاه صنعت برق - ثبت نام نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان

ثبت نام نمایشگاه صنعت ساختمان تهران - ثبت نام نمایشگاه قرآن

ثبت نام نمایشگاه صنعت ساختمان - ثبت نام نمایشگاه صنعت

ثبت نام نمایشگاه قرآن عفاف و حجاب - ثبت نام نمایشگاه کتاب قزوین

 ثبت نام نمایشگاه فرش دستباف تهران - ثبت نام نمایشگاه فرش اصفهان

ثبت نام نمایشگاه فرش - ثبت نام نمایشگاه ایران فارما - ثبت نام نمایشگاه آب و فاضلاب

ثبت نام در نمایشگاه ایران فارما - ثبت نام نمایشگاه کتاب فرانکفورت

ثبت نام غرفه نمایشگاه بین المللی تهران - ثبت نام غرفه نمایشگاه بهاره تهران

ثبت نام نمایشگاه صنایع دستی - ثبت نام غرفه های نمایشگاه بهاره تهران

ثبت نام غرفه نمایشگاه پاییزه تهران - ثبت نام غرفه نمایشگاه اصفهان

ثبت نام غرفه نمایشگاه بین المللی شیراز - ثبت نام غرفه نمایشگاه بین المللی مشهد

ثبت نام غرفه نمایشگاه شیراز - ثبت نام غرفه نمایشگاه صنایع دستی

ثبت نام نمایشگاه عطر سیب - ثبت نام نمایشگاه های استانی

ثبت نام نمایشگاه همدان - ثبت نام نمایشگاه هتلداری

ثبت نام نمایشگاه ایران هلث - ثبت نام نمایشگاه رسانه های دیجیتال

ثبت نام نمایشگاه خودرو تهران - ثبت نام نمایشگاه خودرو

ثبت نام نمایشگاه لوازم خانگی تهران - ثبت نام نمایشگاه قطعات خودرو تهران

ثبت نام نمایشگاه لوازم خانگی - ثبت نام نمایشگاه لوازم خانگی بین المللی تهران

ثبت نام نمایشگاه نفت خوزستان - ثبت نام نمایشگاه چاپ و بسته بندی

ثبت نام نمایشگاه پل شهرستان اصفهان - ثبت نام نمایشگاه پوشاک

ثبت نام نمایشگاه پل شهرستان - ثبت نام نمایشگاه پتروشیمی

پیش ثبت نام نمایشگاه ایران پلاست - ثبت نام غرفه نمایشگاه پاییزه تهران

ثبت نام نمایشگاه تجهیزات پزشکی - ثبت نام نمایشگاه شیلات

ثبت نام نمایشگاه شیرینی و شکلات - ثبت نام نمایشگاه شیراز

ثبت نام غرفه نمایشگاه شیراز - ثبت نام نمایشگاه بهاره شهریار

ثبت نام در نمایشگاه ساخت ایران - ثبت نام نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

ثبت نام نمایشگاه بین المللی تهران - ثبت نام نمایشگاه بین المللی

ثبت نام نمایشگاه برق - ثبت نام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

ثبت نام نمایشگاه بین المللی کتاب - ثبت نام نمایشگاه برق تهران

ثبت نام نمایشگاه لوستر - ثبت نام نمایشگاه گل و گیاه بوستان گفتگو

ثبت نام نمایشگاه لوازم خانگی بین المللی تهران - ثبت نام نمایشگاه ایدرو

ثبت نام نمایشگاه اکسپو دبی - ثبت نام نمایشگاه اگروفود

ثبت نام نمایشگاه اینوتکس - ثبت نام نمایشگاه آگروفود

ثبت نام نمایشگاه اگروفود - ثبت نام نمایشگاه آسانسور

ثبت نام نمایشگاه تاسیسات - ثبت نام نمایشگاه تلکام

ثبت نام نمایشگاه تاپکس - ثبت نام نمایشگاه تجهیزات پزشکی

ثبت نام نمایشگاه گردشگری تهران - ثبت نام نمایشگاه خودرو تهران

پیش ثبت نام نمایشگاه نفت و گاز - پیش ثبت نام نمایشگاه الکامپ

ثبت نام نمایشگاه نفت - ثبت نام نمایشگاه نفت تهران

ثبت نام نمایشگاه نانو - ثبت نام نمایشگاه نساجی تهران

ثبت نام ناشران در نمایشگاه کتاب - ثبت نام ناشران نمایشگاه کتاب

ثبت نام ناشران برای نمایشگاه کتاب - ثبت نام نمایشگاه مجازی صنایع دستی

ثبت نام نمایشگاه متافو - ثبت نام نمایشگاه ملی مجازی صنایع دستی

ثبت نام نمایشگاه میدکس - ثبت نام نمایشگاه مجازی بهاره

ثبت نام نمایشگاه کتاب استانی - ثبت نام نمایشگاه کار

ثبت نام نمایشگاه کار دانشگاه شریف - ثبت نام نمایشگاه کتاب مشهد

ثبت نام نمایشگاه کتاب تبریز - ثبت نام نمایشگاه کار دانشگاه تهران

  ثبت نام نمایشگاه گلفود دبی - ثبت نام نمایشگاه گوانجو

ثبت نام نمایشگاه بوستان گفتگو - پیش ثبت نام نمایشگاه گردشگری

ثبت نام نمایشگاه در نمایشگاه گردشگری - ثبت نام نمایشگاه دام و طیور تهران

ثبت نام نمایشگاه دام و طیور اصفهان - ثبت نام نمایشگاه ربع رشیدی تبریز

ثبت نام نمایشگاه ربع رشیدی - ثبت نام نمایشگاه رینوتکس

ثبت نام نمایشگاه درب و پنجره - ثبت نام در نمایشگاه اینوتکس

ثبت نام در نمایشگاه الکامپ - ثبت نام در نمایشگاه بین المللی تهران

ثبت نام در نمایشگاه بین المللی - ثبت نام در نمایشگاه صنعت ساختمان

ثبت نام در نمایشگاه بهاره - ثبت نام غرفه نمایشگاه اصفهان

ثبت نام غرفه های نمایشگاه بهاره تهران - ثبت نام غرفه های نمایشگاه بهاره کرج

ثبت نام نمایشگاه بین المللی رشت


 

هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه

قیمت اجاره غرفه در نمایشگاه

قیمت اجاره غرفه نمایشگاهی

تعرفه اجاره غرفه در نمایشگاه

شرایط اجاره غرفه در نمایشگاه

 

هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران - هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه بین المللی مشهد

هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه بین المللی شیراز - هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه بین المللی تبریز

هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه اصفهان - هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه بهاره

قیمت اجاره غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران - تعرفه اجاره غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران

 هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه بین المللی اهواز - هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه مصلی

هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه کاسپین زنجان - هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه مشهد

هزینه اجاره غرفه در نمایشگاه پاییزه تهران


  

نحوه گرفتن غرفه در نمایشگاه 

شرایط گرفتن غرفه

  

نحوه گرفتن غرفه در نمایشگاه بین المللی - نحوه گرفتن غرفه در نمایشگاه بین المللی تهران

نحوه گرفتن غرفه در نمایشگاه بهاره - نحوه گرفتن غرفه در نمایشگاه

نحوه گرفتن غرفه نمایشگاه بهاره - شرایط گرفتن غرفه در نمایشگاه کتاب

شرایط گرفتن غرفه در نمایشگاه بین المللی مشهد


  

شرایط شرکت در نمایشگاه

لیست شرکت های حاضر در نمایشگاه

 

شرایط شرکت در نمایشگاه بین المللی - شرایط شرکت در نمایشگاه صنایع دستی

شرایط شرکت در نمایشگاه نقاشی - شرایط شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران

شرایط شرکت در نمایشگاههای بین المللی - شرایط شرکت در نمایشگاه های خارجی

شرایط شرکت در نمایشگاه صنایع دستی تهران - شرایط شرکت در نمایشگاه کتاب تهران

شرایط شرکت در نمایشگاه الکامپ - شرایط شرکت در نمایشگاه بین المللی شیراز

شرایط شرکت در نمایشگاه بهاره - شرایط شرکت در نمایشگاه الکامپ

نحوه شرکت در نمایشگاه بین المللی - نحوه شرکت در نمایشگاه های بین المللی

نحوه شرکت در نمایشگاه های بین المللی تهران - نحوه شرکت در نمایشگاه صنایع دستی

لیست شرکت های حاضر در نمایشگاه بین المللی تهران و سایر شهرهای کشور


  

گزارش تصویری نمایشگاه

 ثبت سفارش پرسنل نمایشگاهی


 

آسیا همایش

پرچم دار برترین برندها

برگزاری و مشارکت در کلیه رویدادهای داخلی و بین المللی

آسیا همایش
لوگوی آسیا همایش

شرکت آسیا همایش | اسپانسرینگ | معرفی اسپانسر

اسپانسر | جذب اسپانسر مالی | اسپانسر مالی ایده ها

برگزاری همایش | برگزاری ایونت | برگزاری نمایشگاه

رزرو سالن همایش | برنامه نمایشگاه | اخبار نمایشگاه

برگزاری کنفرانس | برگزاری جشنواره | تقویم همایش

برگزاری نشست تخصصی | برگزاری سمینار آموزشی

برگزاری کارگاه آموزشی | ثبت نام نمایشگاه | مترجمی

کارآفرینی | تامین نیروی انسانی | کاریابی | استخدامی

تامین پرسنل نمایشگاهی | اخبار و تقویم نمایشگاه ها

آژانس تبلیغاتی | خدمات بازاریابی و فروش محصولات

بی تی ال | بازاریابی و تبلیغات | تامین نیروی بازاریاب

دیجیتال برندینگ | بازاریابی رویداد | ایونت مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ | بازاریابی دیجیتال | تحقیقات بازار

سمپلینگ و پروموشن | تامین نیروی پروموتر و سمپلر

تبلیغات پیشبرد فروش | افزایش مشتری | درآمدزایی

افزایش فروش | بهبود فضای کسب و کار و استارتاپ

حمایت از شرکت های نوپا | ویزیتوری | تبلیغات میدانی

تبلیغات محیطی ارزان | نصب اپلیکیشن | جذب مشتری

طراحی و اجرای کمپین های تبلیغاتی | پروموتر فروشگاه

درخواست بازاریاب | درخواست اسپانسر | اینفورمیشن 

تشریفات نمایشگاهی | کافی من | کافه من | باریستا من

اجاره سالن همایش | مترجم همزمان | بازاریابی میدانی

استخدام غرفه دار نمایشگاه | درخواست اسپانسر مالی

همایش رایگان | نیروی نمایشگاهی | مرچندایزر | بارمن 

خدمات آسیا همایش

آسیا همایش

آسیا همایش بسیار مفتخر است با بیش از 20 سال تجربه

و پشتوانه علمی و تخصصی در سرتاسر قاره آسیا در بیش از

13 کشور آسیایی با بیش از 30 هزار نیروی انسانی فعال در

سرتاسر کشور به عنوان یکی از بزرگترین کارآفرینان ایران،

اقدام به برگزاری و مشارکت در بی شمار رویداد بین المللی

و داخلی شامل انواع همایش، نمایشگاه و ایونت با ارائه کلیه

خدمات از جمله متولی یا مجری برگزاری، تامین منابع انسانی،

انواع تبلیغات و بازاریابی به روش BTL، دیجیتال مارکتینگ،

اجرای سمپلینگ و پروموشن و جذب اسپانسر نموده است...

سایت آسیا همایش نیز از گذشته تا به امروز، طی سال های

متوالی جزو بهترین رتبه های الکسا ایران و جهان بوده است.

آسیا همایش، سالها به عنوان بهترین شرکت برگزاری ایونت،

با بهره گیری از جدیدترین متدهای تبلیغات و برندسازی، در

حال مشاوره بازاریابی به انواع حوزه های کسب و کار است.

 

سوالات متداول آسیا همایش

 • ایونت چیست؟
 • چگونه اسپانسر پیدا کنیم؟
 • چگونه اسپانسر شویم؟
 • پروموشن چیست؟
 • کار پروموت چیست؟
 • شغل پروموتر چیست؟
 • نیروی پروموتر کیست؟
 • وظایف پروموتر چیست؟
 • سمپلینگ چیست؟
 • شغل سمپلر چیست؟
 • معنی سمپل چیست؟

 

شعارهای آسیا همایش

پرچم دار برترین برندها

آسیا همایش 

برگزاری همایش با آسیا همایش 

با ما بدرخشید ...
 
 

آدرس آسیا همایش

رسانه های آسیا همایش

Telegram  whatsapp  instagram  facebook  

twitter  linkedin  Pinterest  youtube

ASIAHAMAYESH

 

اپلیکیشن آسیا همایش

دریافت از بازار

دریافت از مایکت

دریافت مستقیم نسخه اندروید

 

راز موفقیت آسیا همایش

آسیا همایش

 "جایگاه آسیا همایش در درون قلب هاست

و نه در ذهنها؛ چرا که نامها از ذهنها فراموش

میگردد اما در قلبها همواره جاودانه خواهد ماند"

دکتر حمید یعقوبی سرای
مدیریت آسیا همایش

آسیا همایش